Gesty pańszczyźniane. Cielesny wymiar pamięci społecznej w prozie Iwana Franki

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.16
Katarzyna Glinianowicz
Google Scholar Katarzyna Glinianowicz
Publikacja:

Abstrakt

У статті здійснено аналіз репрезентацій тілесности в вибраних повістях Івана Франка, що є частиною галицьких дискурсів пам’яті про панщину. Теоретична основа — це концепція тіла як носія суспільної пам’яти, запропонована Полом Каннертоном. Звернено увагу на те, як у Франкових творах представники першого покоління руської/української інтелігенції 70–80-х рр. ХІХ ст., користуючись позою, жестом та тілесною взаємодією, відтворюють минулі панщинні відносини між руським селянством та польською шляхтою. У висновках указано, що вписана в тіло пам’ять про панщину примушує Франкових героїв особливо ревно контролювати свою тілесність. Цей контроль стається частиною процесу емансипації їхньої суспільної та національної ідентичности.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.