Odmítaná paměť, narušená identita. Kjednomu problému současné české prózy

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.38
Jakub Vaníček
Google Scholar Jakub Vaníček
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są dwa teksty prozatorskie autorów debiutujących po 2015 roku, Davida Zabranskiego i Anny Bolavej. W interpretacji główny nacisk położono na problem kształtowania pamięci kulturowej i tożsamości kulturowej pod wpływem współczesnych trendów społecznych i kulturowych. Autor artykułu koncentruje się w szczególności na kwestionowaniu „wielkiej narracji historycznej” z perspektywy peryferii za pośrednictwem tekstu artystycznego oraz na fenomenie wyparcia z pamięci w kontekście transformacji posthumanistycznej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.