• Эксперименты с памятью как способ вхождения в другую культуру (на материале книг Макса Фрая „Сказки старого Вильнюса”)

Эксперименты с памятью как способ вхождения в другую культуру (на материале книг Макса Фрая „Сказки старого Вильнюса”)

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.9
Мarina Romanenkova
Google Scholar Мarina Romanenkova
Publikacja:

Abstrakt

W artykule poddano analizie funkcje elementów pamięci jako składowych tożsamości postaci, które z własnej woli zmieniają miejsce zamieszkania i znajdują się w obcym kręgu kulturowym. W oswojeniu Wilna przez Maksa Fraja ważne miejsce zajmuje doświadczenie śniącego bohatera, upodobnionego do mitologicznego onirycznego księcia Giedymina, któremu przyśniło się przyszłe miasto. Fraj wpisuje do wileńskiego mitu — marzenia sennego mnemiczne procesy mglistego wspominania, niewyraźnego rozpoznawania, co wiąże się z podświadomym pragnieniem bohaterów, by znaleźć w Wilnie swój dom. Semiotyczna analiza elementów pamięci w aspekcie tożsamości pozwala na zestawienie zbioru Сказки старого Вильнюса z emigracyjnym doświadczeniem samego autora oraz na ujawnienie nowych elementów formowania się jego lokalnej tożsamości.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.