• Świadomość i intuicja językowa w perspektywie fenomenu interkomprehensji

Świadomość i intuicja językowa w perspektywie fenomenu interkomprehensji

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.10
Wojciech Hofmański
Google Scholar Wojciech Hofmański
Publikacja:

Abstrakt

The article justifies the need to redefine the concept of linguistic awareness. The analysis shows the concept of communication language awareness, which consists of two overlapping ranges. The first is the system dimension, the second is the interactive one. This new perspective allows us to interpret the phenomenon of intercomprehension more efficiently.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.