Tom 174 (2021)

Artykuły

Bojarzyna Morozowa jako córka duchowa protopopa Awwakuma
Strony 9-18
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Spisy prenumeratorów jako źródło badań nad kształtowaniem się mitów narodowych w Serbii w epoce romantyzmu
Strony 19-34
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Co broda mówi o mężczyźnie? O bułgarskim językowo-kulturowym obrazie brody
Strony 35-46
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Стилістичні можливості звукопису в мистецькому дискурсі поетів „витісненого покоління”
Strony 47-56
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć i tożsamość w powieściach Ludwiga Bauera (Karusel i Toranj kiselih jabuka)
Strony 57-68
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Наследие М. М. Бахтина: контуры целостности
Strony 69-81
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O koncepcji badania turcyzmów w języku czeskim
Strony 83-92
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O kilku cechach pisowni szesnastowiecznych dokumentów czeskich z księstw opolskiego i raciborskiego
Strony 93-109
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Obouváme svět”, czyli kilka słów o języku reklamy firmy Baťa
Strony 111-121
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Świadomość i intuicja językowa w perspektywie fenomenu interkomprehensji
Strony 123-136
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Russian and English: Minority languages in Europe?
Strony 137-150
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Agresja językowa wyrażona dyrektywnymi aktami mowy (żądania)
Strony 151-161
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF