• Tetyana Kosmeda, Anatolij Zahnitko, Zhanna Krasnobaieva-Chorna, Delinea- tion of Linguopersonology and Linguoaxiology, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019

Tetyana Kosmeda, Anatolij Zahnitko, Zhanna Krasnobaieva-Chorna, Delinea- tion of Linguopersonology and Linguoaxiology, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.14
Olena Karpenko
Google Scholar Olena Karpenko
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.