• Pięćdziesięciolecie Międzynarodowego Centrum Slawistycznego (MSC) w Belgradzie. Przemówienie prof. Zlaty Bojović wygłoszone 20 września 2020 roku

Pięćdziesięciolecie Międzynarodowego Centrum Slawistycznego (MSC) w Belgradzie. Przemówienie prof. Zlaty Bojović wygłoszone 20 września 2020 roku

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.15
Milica Jakóbiec-Semkowowa
Google Scholar Milica Jakóbiec-Semkowowa
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.