• Agnieszka Janiec-Nyitrai i Zoltán Nyitrai, „Vrhat dvojitý stín. Středoevropanství jako osud v románech Milana Kundery”

Agnieszka Janiec-Nyitrai i Zoltán Nyitrai, „Vrhat dvojitý stín. Středoevropanství jako osud v románech Milana Kundery”: Szent Adalbert Közép- és Kelet–Európa Kutatásokért Alapítvány–Nadace svatého Vojtěcha pro výzkum střední a východní Evropy– Konstantin Filozófus Egyetem, Nitra–Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Esztergom 2017

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.12
Ilona Gwóźdź-Szewczenko
Google Scholar Ilona Gwóźdź-Szewczenko
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.