Tom 176 (2022)

Artykuły

Везе из старине између Пољака и Срба. Како се принцеза Бањалука вратила у Бању Луку
Strony 9-25
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Trauma, włóczęga, poszukiwanie sławy. Wokół predebiutu literackiego Miodraga Bulatovicia
Strony 27-38
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Зигмунд Фрейд и его теории в романе Гоце Смилевского „Сестра Зигмунда Фрейда”
Strony 39-51
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Powieść o formowaniu czy formująca? „Bildungsroman” w gorsecie czechosłowackiej normalizacji
Strony 53-64
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O zapomnianej czeskiej prowincji. Próba krytycznej refleksji nad filmem „Mistři” Marka Najbrta
Strony 65-81
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Подвійність подорожувань у художніх репортажах О. Гавроша „Стрий і старий” та В. Шабловського, І. Мейзи „Наша маленька ПНР”
Strony 83-92
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Лінгвальні вияви оповідних голосів у наративі (на матеріалі новели Василя Стефаника „Нитка”)
Strony 93-102
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Лексикографка” чи „лексикографиня”? Українсько-польські паралелі жіночого словотворення
Strony 103-115
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Partykuły formotwórcze we współczesnym języku macedońskim
Strony 117-125
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem ironii w procesie przekładu dramatów Biljany Srbljanović
Strony 127-138
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Planiranje stvaralačkih zadataka u nastavi hrvatskoga jezika kao dio portreta kreativnog nastavnika
Strony 139-155
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF