• „Linguistische Beiträge zur Slavistik. XXVIII. JungslavistInnen-Treffen, 18. bis 20. September 2019 in Hamburg”, eds. Nelli Ritter, Martin Henzelmann, „Specimina philologiae Slavicae”, t. 206, Berlin-Bern-Wien 2021

„Linguistische Beiträge zur Slavistik. XXVIII. JungslavistInnen-Treffen, 18. bis 20. September 2019 in Hamburg”, eds. Nelli Ritter, Martin Henzelmann, „Specimina philologiae Slavicae”, t. 206, Berlin-Bern-Wien 2021

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.176.13
Dragan Janković
Google Scholar Dragan Janković
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.