Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 155 (2012): Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen

Мифологизм в романе Дмитрия Липскерова Последний сон разума

  • Irina Popadiejkina
Przesłane
26 grudnia 2012
Opublikowane
26-12-2012

Abstrakt

Mythologism of the novel Last Dream of Reasonby Dmitri Lipskerov

The purpose of the article is to analyze the novel Last Dream of Reason by Dmitri Lipskerov, contemporary Russian writer. In the article the dream of the main protagonist was analyzed in mythological approach. The writer is applying folklore, mythological and religious plots and topics. Big influence of psychoanalysis on Lipskierov’s works has been shown in this article.