Tom 155 (2012): Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen

Artykuły

Sen w strategii literackiej i ideologicznej na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 19 - 25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Једна хрватска Visio Philiberti XVIII столећа: Tuxba dushe i tila osudjena, kojase kako niki govore, u snu svetom Bernardu prikaza Јосипа Стојановића
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 27 - 38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Italija kao san i mòra: jedan primer iz srpske književnosti
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 39 - 47
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bułgarski sen o XIX-wiecznym odrodzeniu narodowym
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 49 - 57
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przebudzenie z melancholii. Projekat Lazarus Aleksandra Hemona
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 59 - 68
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pomiędzy rzeczywistością a snem. Powieść Temná láska jako próba zapisu kobiecego losu w konwencji snu
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 383 - 391
„Międzyświaty”, zaułki i przestworza. Oniryczna proza Damira Miloša — Nabukodonozor i Otok snova
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 79 - 90
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sémantika snů v druhé sbírce Odisej Odysseus slovinského básníka Gregora Strnišy
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 91 - 100
Сон в українській бароковій літературі
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 101 - 111
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kiedy serce śpi. Semantyka snu w twórczości Hryhorija Skoworody
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 113 - 121
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Поэтика и функции сновидений в сюжетосложении русской высокой комедии Недоросль, Горе от ума, Ревизор
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 123 - 132
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Онирическое пространство русского романтизма
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 133 - 141
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sen w koncepcji artystycznej utworów Antona Czechowa
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 143 - 153
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Motywy oniryczne w opowiadaniach Aleksandra Kuprina
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 155 - 163
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Symbol — jaźń — marzenie senne. Próba psychoanalitycznej interpretacji sztuki Michaiła Wrubla
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 165 - 177
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmory codzienności Aleksandra Błoka. Traumatyczne spotkania poetyckiej nadwrażliwości z rzeczywistością społeczną w Dziennikach z lat 1911–1913
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 179 - 189
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sen — najrealniejszy z bytów? Motywy oniryczne w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku opowiadania On oraz Sny Jewdokii Nagrodskiej
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 191 - 199
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Эмигрантские сны наяву: Сергей Горный
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 201 - 210
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Błękitny sen o rewolucji”. Poetyka oniryczna w prozie Mykoły Chwylowego
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 211 - 220
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między jawą a snem. Zasypianie i sen w twórczości Daniiła Charmsa
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 221 - 231
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć, kreacja, sen. Lwów oniryczny w literaturze emigracji ukraińskiej z kręgu ugrupowania „Dwunastka”
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 233 - 238
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Между явью и сонным кошмаром: рассказ Бруно Ясенского Нос
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 239 - 247
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Noc, sen i bezsenność w powieści Borysa Pasternaka Doktor Żywago
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 249 - 256
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sen w prozie Walentina Rasputina
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 257 - 265
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Na brzegach snu: zasypianie i przebudzenie w utworach współczesnej prozy rosyjskiej
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 267 - 279
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Мифологизм в романе Дмитрия Липскерова Последний сон разума
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 281 - 288
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Сон и явь в романе Олега Постнова Страх
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 289 - 296
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sen w rosyjskiej literaturze popularnej Ukradziony sen Aleksandry Marininy i Miłość zimniejsza od śmierci Anny Małyszewej
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 297 - 306
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Мотиви сонних марень у вибраних прозових творах Юрія Андруховича та Оксани Забужко
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 307 - 315
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Приспаний народ”. Українська національна рефлексія в ХІХ–ХХ ст.
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 317 - 327
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Slušie-li lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a jeho výkladóm“: Snář mistra Vavřince v kontextu středověké snové nauky
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 329 - 336
Sny o Májovém snu minsterberského knížete a kladského hraběte Jindřicha mladšího z Poděbrad
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 337 - 344
Visio a její využití vnábožensky vzdělávací literatuře
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 345 - 354
Czeskie sny Vladimíra Macury
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 355 - 362
Ponowoczesny oniryzm, czyli Kratochvilowskie „życie snem”
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 363 - 372
Sen jako strategia narracyjna poetyka powieściowa Milana Kundery
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 373 - 382
Pomiędzy jawą a snem. Motyw piękna i przemocy w Krystalicznej sieci Mirko Kovača
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 69 - 78
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przeplatanie się motywów śmierci i snu w powieści Jana Balabána Zeptej se táty
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 393 - 401
Bdělý sen zhlediska textové strategie Nervalovy Aurelie
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 403 - 413
Mitologiczne źródła snu i ich wymiar symboliczny w twórczości Wiesława Myśliwskiego
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 415 - 422
Marzenie senne jako proces psychiczny na przykładzie wiersza Sen Wisławy Szymborskiej
Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 423 - 428