Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 156 (2012)

Dyrektywne akty mowy realizowane jako akty pośrednie

  • Danuta Pytel-Pandey
Przesłane
31 grudnia 2012
Opublikowane
31-12-2012

Abstrakt

Directive speech acts used as indirect speech acts

The subject of this analysis are directive speech acts used as indirect speech acts. The author tries to show the schematic interpretation of indirect acts as directive speech acts according to the theory of Conversational Implicature by H.P. Grice and his Cooperation Principle. Then the author gives examples of communication situations that require the use of indirect directive speech acts.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>