Tom 156 (2012)

Artykuły

W słońcu areny. Obraz korridy w literaturze serbskiej
156, 2012, Strony 7 - 24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Музыкальная стихия лирики Софии Парнок. Cтихотворение Орган
156, 2012, Strony 25 - 34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ulisses Jamesa Joyce’a i Moscoviada Jurija Andruchowycza w horyzoncie mitologicznym
156, 2012, Strony 35 - 50
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wrocławskimi śladami metropolity Andrzeja Szeptyckiego
156, 2012, Strony 51 - 63
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Языковая картина воды вo фразеологии и паремиологии русского и польского языков
156, 2012, Strony 65 - 76
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Особенности интерпретации заимствованных неологизмов со значением лица в условиях двуязычия
156, 2012, Strony 77 - 84
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Językowy obraz ziemi-terytorium/powierzchni we frazeologii i paremiologii rosyjskiej i polskiej
156, 2012, Strony 85 - 91
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Norma a wariancja frazeologiczna w języku polskim oraz serbskim
156, 2012, Strony 93 - 110
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ukraińskie nazwy głównych podzespołów komputerowych: ich typy i struktura
156, 2012, Strony 111 - 125
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Языковые средства выражения, характерные для «женских» и «мужских» русских коммерческих реклам
156, 2012, Strony 127 - 137
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Typy wypowiedzi intonacyjnych w języku litewskim
156, 2012, Strony 139 - 150
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dyrektywne akty mowy realizowane jako akty pośrednie
156, 2012, Strony 151 - 158
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rossica w tekstach Ryszarda Marka Grońskiego
156, 2012, Strony 159 - 177
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Выражение дружелюбного отношения как разновидности положительной эмоциональной оценки
156, 2012, Strony 179 - 192
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pragmalinguistical analysis of the discourse of persuasion/dissuasion
156, 2012, Strony 193 - 209
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF