Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 156 (2012)

Pragmalinguistical analysis of the discourse of persuasion/dissuasion

  • Andriej Zajnuldinow
Przesłane
31 grudnia 2012
Opublikowane
31-12-2012

Abstrakt

Pragmalingwistyczna analiza dyskursu perswazji/wpływu

Artykuł ten poświęcony jest analizie psycholingwistycznego przypadku wyrażenia oceny emocjonalnej na wszystkich poziomach języka w realnej sytuacji werbalnej: perswazji, wpływu. Za przykład służą dwie realne sytuacje werbalne, w których w sposób spontaniczny rozwiązywane są dwa zadania: nakłonienie współrozmówcy do zrealizowania i do zaniechania podróży w określone miejsce. Praca ta wpisuje się w ramy teorii wpływu werbalnego.