Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 157 (2013)

Obraz kobiecości a ewolucja archetypu animy w wybranych powieściach Vladimira Nabokova

  • Izabela Kamińska
Przesłane
18 września 2013
Opublikowane
18-09-2013

Abstrakt

Image of femininity as the evolution of the archetype of the anima in selected novels of Vladimir Nabokov

The article discusses the role of the psychoanalysis in studies of literature. The author believes that C.G. Jung’s conception of anima is one of the most important ideas that explain the  notion of femininity and its place in the subconscious process of the man’s psyche. The analysis of the character structure and the symbolic layer in few novels of Vladimir Nabokov shows that the tetragonal model of anima influenced the image of the women portrаyed by him.