Tom 157 (2013)

Artykuły

Большая деревня или город особого рода? Русская урбанистика как пример диалога и контрапункта
157, 2013, Strony 7 - 25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
О философской лирике Гавилы Державинa
157, 2013, Strony 27 - 40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Писатели-эмигранты второй волны в американских письмах Нины Берберовой
157, 2013, Strony 41 - 48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obraz kobiecości a ewolucja archetypu animy w wybranych powieściach Vladimira Nabokova
157, 2013, Strony 49 - 61
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
От случайного семейства к patchwork family. По пьесе Людмилы Стефановны Петрушевской Дом и дерево
157, 2013, Strony 63 - 70
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Модель «расщепленного мозга» в романе Виктора Пелевина Ампир В
157, 2013, Strony 71 - 82
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Перетолкование мифов в русской литературе XXI века. Пелевинский вариант на тему лабиринта
157, 2013, Strony 83 - 90
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Idea komunizmu w świetle nieznanych listów Mariana Zdziechowskiego do ukraińskiego metropolity Lwowa Andrzeja Szeptyckiego
157, 2013, Strony 91 - 105
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jaroslava Rudiša wariacje na temat pewnego miasta
157, 2013, Strony 107 - 115
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności
157, 2013, Strony 117 - 125
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dativus possessivus w języku chorwackim i jego polskie odpowiedniki tłumaczeniowe
157, 2013, Strony 127 - 140
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zwrot frazeologiczny jako baza w polskiej i serbskiej derywacji międzyfrazeologicznej
157, 2013, Strony 141 - 157
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF