Recenzje

Tom 157 (2013)

Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

Strony: 161 - 162

PDF

Zasady cytowania

Pytel-Pandey, D. (2013). Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011. Slavica Wratislaviensia, 157, 161–162. Pobrano z https://wuwr.pl/swr/article/view/4148