Recenzje

Tom 160 (2015)

Małgorzata Borek, Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny, Katowice 2012

Strony: 138 - 140

PDF

Zasady cytowania

Pytel-Pandey, D. (2014). Małgorzata Borek, Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny, Katowice 2012. Slavica Wratislaviensia, 160, 138–140. Pobrano z https://wuwr.pl/swr/article/view/4163