Tom 160 (2015)

Artykuły

Religious aspects of Kheraskov’s poetry
160, 2015, Strony 7 - 18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stereotypy kulturowe i narodowe w "Wojnie i pokoju" Lwa Tołstoja
160, 2015, Strony 19 - 29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja)
160, 2015, Strony 31 - 40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Категория памяти в Жизни Арсеньева Ивана Бунина
160, 2015, Strony 41 - 52
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Концептуализация в абсурдистском художественном тексте (концепт ВРЕМЯ в творчестве Александра Введенского )
160, 2015, Strony 53 - 63
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Дневник Ирины Кнорринг как женская исповедь
160, 2015, Strony 65 - 74
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Примирение непримиримого в личности и культуре. Владислав Ходасевич и Марина Цветаева
160, 2015, Strony 75 - 84
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bohuslav Reynek — samotář z Petrkova
160, 2015, Strony 85 - 93
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ut photographema poesis. O literackich fotografiach wojennego Sarajewa w poezji bośniackiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku
160, 2015, Strony 95 - 112
Semantyka possessum w celownikowych konstrukcjach posesji zewnętrznej w języku chorwackim i polskim
160, 2015, Strony 113 - 124
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Семантика зооморфизмов в составе русских, украинских и польских паремий (гендерный аспект )
160, 2015, Strony 125 - 134
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF