• Ukraińskie słowniki terminologii informatycznej 1990–2010

Ukraińskie słowniki terminologii informatycznej 1990–2010

Przemysław Jóźwikiewicz
Google Scholar Przemysław Jóźwikiewicz
Publikacja:

Abstrakt

Ukrainian dictionaries of computer terms 1990–2010

In the article the author briefly discusses about 30 dictionaries containing Ukrainian computer terminology. The oldest of the mentioned dictionaries was released in Edmonton in 1990 Українсько-англійський словник комп’ютерних термінів і англо-українські авдіо-візуальні терміни, the latest Англійсько-український словник з математики та кібернетики — released in Kiev in 2010.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.