Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 161 (2015): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2

Trzy pokolenia petersburskich szaleńców: bohaterowie A. Puszkina, P. Czajkowskiego, A. Biełego i ich rozchwiane zmysły

  • Jakub Walczak
Przesłane
28 września 2015
Opublikowane
28-09-2015

Abstrakt

Three genarations of maniacs from Petersburg.Heroes of A. Pushkin, P. Tchaikovsky, A. Bely and their raging senses

In the Russian culture confusion of the senses was very often connected with Petersburg — the city of contradictions and anomalies that cause visual and auditory hallucinations. Intertextual analysis presented in this articleallowed to present the motif of raging senses manifested in three extremely different works, which are connected, however, by certain common characters: Petersburg and Herman from The Queen of Spades.Три поколения петербургских безумцев. Герои А. Пушкина, П. Чайковского, А. Белогои их взволнованные чувства

Настоящая статья посвящена интертекстуальному анализу мотива взволнованных чувств в произведениях А.С. Пушкина, П.И. Чайковского и А. Белого. С мотивом неразделимо связан город Петербург, чьи противоречия и аномалия повлияли на поведение героев. Все три произведения показывают своих героев в состоянии явного безумия, взаимоусиливаемого визуальными и слуховыми галлюцинациями.