Tom 161 (2015): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2

Artykuły

Зрение как литературно-культурный код в жанре путешествия русского сентиментализма (А.Н. Радищев — Н.М. Карамзин)
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 5 - 15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
История и чувства в «женском письме» (Cвоеручные записки Наталии Борисовны Долгорукой)
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 17 - 28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Trzy pokolenia petersburskich szaleńców: bohaterowie A. Puszkina, P. Czajkowskiego, A. Biełego i ich rozchwiane zmysły
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 29 - 35
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Чувственное восприятие мира в романах И.С. Тургенева Рудин и Дворянское гнездо
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 37 - 43
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Поэтика вкусовых характеристик в русской лирике
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 45 - 53
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Чувства как литературно-культурный код в поэзии Осипа Мандельштама
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 55 - 63
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Чувственное восприятие слова в романе-идиллии Александра Чудакова Ложится мгла на старые ступени
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 65 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Выражение эмоции в структуре лирического повествования литовской и русской прозы деревенской тематики
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 73 - 81
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Смыслообразующая роль звуковых образов в романе Ольги Грушиной The Dream Life of Sukhanov (Жизнь Суханова в сновидениях)
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 83 - 93
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ольфакционный код прочтения чувственных состояний в Письмовнике Михаила Шишкина
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 95 - 108
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Чи впливає зорова поезія на відчуття?
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 109 - 123
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Argument „zmysłowy” w siedemnastowiecznych prawosławnych kazaniach w Rzeczypospolitej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 125 - 135
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy ślepcy widzą lepiej? Motywy ślepoty i nadprzyrodzonego postrzegania w twórczości ukraińskich romantyków
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 137 - 147
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Візуальний код каменя у драмі Камінний господар Лесі Українки
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 149 - 156
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka zmysłów i zmysłowości w prozie Mykoły Chwylowego
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 157 - 165
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Роз-слід-ування/роз-гад-ування таємниці злочину в аспекті законів сюжетобудування формалістів: версія Ґео Шкурупія
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 167 - 177
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Як смакує життя? Cпоживчо-кулінарний дискурс української постмодерної прози
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 179 - 188
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Чуттєве сприйняття романів Олеся Ульяненка
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 189 - 199
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Синестетична інтенція словесного образу
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 201 - 210
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Асоціативна образність в сучасній українській публіцистиці
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 211 - 219
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O przyczynach braku wyobrażeń miłości fizycznej w literaturze górnołużyckiej i kaszubskiej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 221 - 229
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Smyslové vnímání v evropské duchovní tradici a jeho možná souvislost s počátky české poezie u Karla Hynka Máchy
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 231 - 240
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rzeczy, które mówią. O zmysłowej konkretności w prozie Jarmili Glazarowej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 241 - 251
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmysły a grzech w czeskiej moralistyce XVI i XVII wieku
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 253 - 259
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Působení na smysly v meditativních textech české barokní literatury
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 261 - 271
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Božena Němcova i „dzieje” jej zmysłowego wizerunku
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 273 - 283
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
«Выразить невыразимое» — стремление описать впечатления от концентрационного лагеря Аушвиц (на основании избранных произведений, написанных на польском языке)
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 285 - 292
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Skandalista Jindřich Štyrský i świat jego zmysłów
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 293 - 303
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reálná a imaginární Praha v romanetu Svatý Xaverius Jakuba Arbesa
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 305 - 312
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Palimpsesty alkoholowe” ostrawskiego outsidera Jana Balabána
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 313 - 320
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmysł uniżenia. O  motywie twórczego wysiłku na przykładzie krótkich form literackich
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 321 - 329
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Руђер Бошковић о чулима
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 331 - 338
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Eros i seks u Dnevniku o Čarnojeviću
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 339 - 346
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Słodkie smaki Orientu we współczesnej prozie serbskiej
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 347 - 356
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sensualność i dyskursywność. O prozie powieściowej Slavenki Drakulić
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 357 - 366
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W poszukiwaniu straconego czasu. Smaki i zapachy dzieciństwa według Pavao Pavličicia
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 367 - 376
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przeszłość odkrywana zmysłami. Reminiscencje zapachów i smaków w autobiograficznej prozie obszaru postjugosłowiańskiego
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 377 - 388
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Piękni bohaterowie Jordana Jowkowa w  świetle Bergsonowskiej koncepcji „tyranii wzroku”
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 389 - 398
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bulharský sen o rozkoši aneb dotyky obrozenecké smyslnosti
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, Strony 399 - 407
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF