• Чувственное восприятие слова в романе-идиллии Александра Чудакова Ложится мгла на старые ступени

Чувственное восприятие слова в романе-идиллии Александра Чудакова Ложится мгла на старые ступени

Marina Zwiagina
Google Scholar Marina Zwiagina
Natalia Maksimowa
Google Scholar Natalia Maksimowa
Publikacja:

Abstrakt

Sensory perception of words in the novel A Gloom is Cast upon the Ancient Stepsby Alexandr Chudakov

The article deals with the analysis of asensory word perception shown by Anton Stremoukhov, the character in the novel A Gloom Is Cast Upon the Ancient Steps by Alexandr Chudakov. The character perceptsives aword with all his sensory organs. This attention to the words with all types of feelings involved results in aspecial range of emotional experience of the character. The article describes how the author shows Anton’s love tofor aword, his tendency to use wordplay, and create new words. In the novel the character’s childhood events, world view and fortune are determined by his special perception of aword. The article demonstrates that the subject of word perception becomes one of the leading lines in the novel A Gloom Is Cast Upon the Ancient Steps by Alexandr Chudakov.Zmysłowa percepcja słowa w powieści Aleksandra CzudakowaNa stare stopnie mgła opada rosą

Autorzy artykułu analizują sposoby percepcji słowa przez bohatera powieści Aleksandra Czudakowa Na stare stopnie mgła opada rosą. Bohater powieści, Anton Striemouchow, percepuje słowo za pomocą różnych zmysłów. Wykorzystanie wszystkich receptorów wodbiorze słowa tworzy szczególny zespół doświadczeń emocjonalnych bohatera. Omówiono sposób ukazania przez autora powieści zamiłowania Antona do słowa, jego pasję tworzenia neologizmów inowych tekstów z wykorzystaniem gry słów. Zdaniem autorów artykułu, specyficzne odbieranie słowa przez bohatera powieści określa sens jego dzieciństwa, determinuje jego postrzeganie świata i przeznaczenie. Analiza pokazuje, że percepcję mowy można uznać za jedną z podstawowych linii tematycznych w omawianej powieści Aleksandra Czudakowa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.