Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 161 (2015): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2

„Palimpsesty alkoholowe” ostrawskiego outsidera Jana Balabána

  • Dorota Żygadło-Czopnik
Przesłane
28 września 2015
Opublikowane
28-09-2015

Abstrakt

“Alcoholic palimpsests” by the Ostravian outsider, Jan Balabán

Jan Balabán was aCzech writer, journalist and translator, living and working, until his sudden death in the year 2010, in Ostrava. His most important work is acollection of short stories It May Be That We Go, which was called Book of the Year 2004 by Lidove Noviny and the Magna Litera 2005 for prose, and was nominated for the State Prize for Literature 2004. Another of his works is the collection of stories titled Holiday. His books are very interesting to the reader, and they deal with profound themes. The author testifies about the way we live, and he often discusses loneliness, which is the default situation in his books. Characters in his works are regular people dealing with regular issues, like poverty, tragedies, loneliness or bankruptcy. Balabán’s books are mostly about people with no roots: alcoholics, intellectuals, parents and their children, people who love and who leave each other.„Alkoholické palimpsesty” ostravského outsidera Jana Balabána


Jan Balabán byl český prozaik, publicista apřekladatel až do své náhlé smrti vroce 2010 žijící atvořící vOstravě. Jeho nejoceňovanějším dílem je soubor povídek Možná že odcházíme, který byl vanketě „Lidových novin” vyhlášen Knihou roku 2004. Získal i Magnesii Literu 2005 za prózu anominaci na Státní cenu za literaturu 2004. Kautorovým dalším knihám patří povídkový soubor Prázdniny. Jeho knihy jsou čtenářsky zajímavé apíše se vnich odůležitých věcech. Spisovatel vydává svědectví otom, jak žijeme, mluví osamotě, ktera je vjeho knihách základní situace. Postavy jsou normální lidé, kterým se dějí běžné věci: patálie, drama, osamocenost, krach. Knihy Balabána jsou především opostavách, které jsou vykořeněné, ajsou jimi alkoholici, intelektuálové, rodiče ajejich děti, lidé milující arozcházející se.