Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 161 (2015): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2

Problematyka zmysłów i zmysłowości w prozie Mykoły Chwylowego

  • Albert Nowacki
Przesłane
28 września 2015
Opublikowane
28-09-2015

Abstrakt

The issues of senses and sensualityin Mykola Khvylovy’s prose

The subject of this article is the analysis of the prose of one of the most outstanding Ukrainian writers of the 1920s, Mykola Khvylovy, paying special attention to the issues of senses and sensuality. The analyses carried out have shown that the writer often reaches for olfactory trails as well as motifs connected with the senses of sight and touch. In the course of research it was revealed that in some of his works the trails of senses, and especially the sense of smell, were used to create a subtle portrayal of female corporality.Питання сенсорності і чуттєвостів прозі Миколи Хвильового

Предметом цієї статті є аналіз прозових творів одного із найвидатніших українських письменників 20-их рр. ХХ століття — Миколи Хвильового — з врахуванням питання почуттів та сенсорності. Проведений аналіз показав, що письменник досить часто використовував мотиви запаху, а також мотиви зору та дотику. Проведені дослідження показують, що в деяких його творах сенсорні мотиви, особливо мотив запаху, використовується письменником для створення витонченого зображення жіночої чуттєвості.