• Strony internetowe sklepów komputerowych jako źródło ukraińskiego słownictwa informatycznego

Strony internetowe sklepów komputerowych jako źródło ukraińskiego słownictwa informatycznego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.10
Przemysław Jóźwikiewicz
Google Scholar Przemysław Jóźwikiewicz
Publikacja:

Abstrakt

Websites of computer stores as a source of ukrainian IT vocabulary

Ukrainian e-commerce develops very dynamically. Shops selling electronic devices, in par- ticular IT products, dominate this market. In his article the author draws attention to the fact that the Internet websites of such shops are a rich source of Ukrainian IT vocabulary. The survey of  the lexicon used on one of such websites is to prove the essential role those lexical items play in importing and creating the lexicon within this language subsystem.

Інтернет-сторінки магазинів комп’ютерної техніки як джерело української комп’ютерної лексики

Ринок електронної комерції розвивається в Україні дуже динамічно; одними з най- більших гравців цього ринку є магазини, яких спеціалізація — продаж електроніки, зокре- ма комп’ютерної техніки. У статті доказано, що інтернет-сторінки таких магазинів є важ- ливим джерелом української комп’ютерної лексики. Огляд лексики, що виступає на сайті одного з магазинів мав бути доказом значної ролі, яку вони відіграють у процесі імпорту- вання, засвоєння та творення термінів в рамках цієї мовної системи.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.