Tom 164 (2017)

Artykuły

Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego („Leksikon Yumitologije, Bila jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija”)
164, 2017, Strony 7 - 20
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Антропотопос «покоління»: антропологічний, соціокультурний, естетичний зріз
164, 2017, Strony 21 - 32
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozkosze czeskiej awangardy. O fuzjach literatury, sztuki i filozofii na przykładach z twórczości Jindřicha Štyrskiego, Toyen, Vítězslava Nezvalai Františka Drtikola
164, 2017, Strony 33 - 41
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Образи транспортних засобів в американських романах про українських емігрантів
164, 2017, Strony 43 - 53
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stereotypizacja obrazu Rosji i relacji polsko-rosyjskich w filmie „Fotograf”
164, 2017, Strony 55 - 64
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Исследование особенностей жеста в ранней поэзии Бориса Пастернака (на примере книги стихов „Сестра моя — жизнь”)
164, 2017, Strony 65 - 77
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Znaczenie obrazów symbolicznych w opowiadaniu „Nema povratka” Miodraga Bulatovicia
164, 2017, Strony 79 - 89
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Гуцульська діалектна лексика і фразеологія в українській художній мові: лексикографічне опрацювання
164, 2017, Strony 91 - 101
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polisemia jako problem w rosyjsko-polskiej leksykografi i przekładowej
164, 2017, Strony 103 - 115
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony internetowe sklepów komputerowych jako źródło ukraińskiego słownictwa informatycznego
164, 2017, Strony 117 - 130
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niegrzeczność jako sposób na realizację intencji komunikacyjnej nadawcy (na przykładzie języka rosyjskiego)
164, 2017, Strony 131 - 142
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rossica w polskim dyskursie medialnym
164, 2017, Strony 143 - 152
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Слова з новими міжнародними компонентами в сучасній українській мові (на прикладі слів із компонентом кібер-)
164, 2017, Strony 153 - 160
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Лингвокультурологический анализ концепта «дружба» в русском языке: паремиологический и ассоциативный аспекты
164, 2017, Strony 161 - 175
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje

Бојовић Злата, „Историја дубровачке књижевности” Српска књижевна задруга књ. 711, Београд 2014
164, 2017, Strony 177 - 182
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ivo Harák, „Básník Josef Suchý”. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2014
164, 2017, Strony 182 - 184
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Martinkovo detailní mapování literatury Českého Těšínska — Libor Martinek, „Identita v literature Těšínska”, Kielce-Opava 2015
164, 2017, Strony 184 - 187
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek, „Jazyk příhraničního mikrosvěta běžna mluva Těšíňanů v ČR”, „Język przygranicznego mikroświata mowa potoczna mieszkańców Zaolzia”, Ostrava 2014
164, 2017, Strony 187 - 189
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Harry Walter, Valerij Mokienko, Ewa Komorowska, Krzysztof Kusal, „Rosyjsko-niemiecko- polski słownik aktywnych przysłów z obcojęzycznymi paralelami i historyczno-kulturowymi komentarzami”), wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Greifswald-Szczecin 2014
164, 2017, Strony 190 - 191
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF