Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 165 (2017): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład

Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka unatoč

  • Sybilla Daković
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.7
Przesłane
1 lutego 2018
Opublikowane
01-02-2018

Abstrakt

Polish equivalents of Croatian preposition unatoč

This paper provides an analysis of Polish translation equivalents of Croatian preposition una­toč. Based on the corpus of modern Croatian prose translated into Polish we establish that unatoč can be translated by secondary prepositions mimo, względem, pomimo, na przekór, collocation nie zwracając uwagi na, and concessive clause introduced by the conjunction choć, chociaż. The main equivalent — mimo was established on the basis of frequency and semantic features.

Poljski ekvivalenti hrvatskoga prijedloga unatoč

U ovom se članku vrši analiza poljskih prijevodnih ekvivalenata hrvatskog prijedloga unatoč. Oslanajući se na korpus hrvatske suvremene proze injenih poljskih prijevoda zaključujemo da prijed­log unatoč može biti preveden četirima sekundarnim prijedlozima mimo, względem, pomimo, na prze­kór, kolokacijom nie zwracając uwagi na i adverbijalnom dopusnom rečenicom uvedenom veznicima choć, chociaż. Glavni ekvivalent: mimo je utvrđen na temelju čestoće isemantičnih osobina.