Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 165 (2017): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład

Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny

  • Bartosz Juszczak
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.16
Przesłane
1 lutego 2018
Opublikowane
01-02-2018

Abstrakt

Warsaw urban dialect as the medium in the process of borrowing the words of Russian origin into Polish language

This article shows Warsaw urban dialect as the medium in the process of borrowing the words of Russian origin into Polish language. The research materials collected by author were filtered through chosen parameters of various linguistic status. The final list of rossica 40 lexical items includes several thematic-semantic dominants and adverbs and adverbial expressions. They undergo systemic polonization and fulfill various pragmatic functions.


Varšavská městská mluva jako médium v procesu přejímání slov ruského původu do polštiny

Článek se zabývá varšavskou městskou mluvou jako médiem v procesu přejímání slov ruského původu do polštiny. Shromážděný materiál byl profiltrován pomocí vybraných parametrů s různým lingvistickým statusem. Konečný seznam rusismů 40 lexikálních jednotek zahrnuje několik te­maticko-sémantických dominant, ataké příslovce aadverbiální fráze, které se systémově asimilují a také jsou nositeli různých pragmatických funkcí.