Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły (bez nazwy działu)

Tom 171 (2020): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład

Problemy współczesnej komunikacji językowej. Kilka uwag o budowaniu relacji nadawca–odbiorca

  • Danuta Pytel-Pandey
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.10
Przesłane
14 stycznia 2020
Opublikowane
14-01-2020

Abstrakt

Problems of contemporary language communication. Some comments on building the sender–recipient relationship

This article discusses the problems of modern language communication associated with setting up contacts between the listener and the speaker. The author analyzes the communicative model of four ears, which was proposed by the German psychologist Friedemann Schultz von Thun for the interpretation of speech messages, and Paul Watzlawick’s five axioms of communication. The paper presents their influence on building relationships between interlocutors during a language contact.

 

 

Проблемы современной языковой коммуникации. Несколько комментариев к проблеме построения контакта между говорящим и слушающим

В настоящей статье рассматриваются проблемы современной языковой коммуникации, связанные с построением контактов между слушающим и говорящим. Автор анализирует коммуникативную модель „четырёх ушей”, которую предложил немецкий психолог Фридеманн Шульц фон Тун для интерпретации речевых сообщений, и аксиомы человеческой коммуникации Пола Вацлавика. В работе представлено их влияние на построение отношений между собеседниками во время языкового контакта.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>