• Tom 171 (2020): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład

Tom 171 (2020): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład

Диалектное слово: новые направления в его исследовании
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 9 - 21
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fascination as a communication category on the Internet with reference to the Russian portal Rambler.ru
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 23 - 38
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W poszukiwaniu teorii konotacji z perspektywy tłumacza
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 39 - 46
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Leksyka specjalistyczna w tekście literackim a kompetencje tłumacza na materiale polskich przekładów powieści kryminalnych Aleksandry Marininy
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 47 - 56
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Некоторые особенности перевода мультипликационного фильма Маша и медведь на польский язык
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 57 - 66
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nazwy owoców, jagód, grzybów i warzyw w języku rosyjskim i polskim: frazeologia, metaforyka
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 67 - 76
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zapożyczenia w ukraińskiej terminologii mykologicznej
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 77 - 88
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O dwóch podejściach do badań dialektów miejskich w Polsce i Czechach
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 89 - 99
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 101 - 109
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problemy współczesnej komunikacji językowej. Kilka uwag o budowaniu relacji nadawca–odbiorca
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 111 - 120
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Двојната определеност во македонскиот јазик
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 121 - 126
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przymiotniki odrzeczownikowe w powieści Živko Čingo "Големата вода" i jej przekładzie na język polski
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 127 - 134
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Мотивацијата за називите за ‘ПОЛНОГЛАВЕЦ’ во македонските дијалекти врз македонскиот материјал од ОЛА
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 135 - 138
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Концепт „любовь” в паремиологических единицах русского и польского языков
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 139 - 146
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF