Tom 169 (2019)

Artykuły

Произведения Клементины Хоффмановой из рода Таньских в русских переводах
169, 2019, Strony 11 - 22
Pobierz artykuł PDF
„Cesarstwo u schyłku wielkiego konania…” Nicky, Alix, Grigorij i inni w dziennikach, listach, telegramach, wspomnieniach. Cz. I i II
169, 2019, Strony 23 - 55
Pobierz artykuł PDF
Rzeczywistość jako spisek na podstawie wybranych opowiadań Richarda Weinera
169, 2019, Strony 57 - 69
Pobierz artykuł PDF
Początki dwujęzycznej leksykografii rosyjsko-polskiej i polsko-rosyjskiej. Zarys stanu badań
169, 2019, Strony 71 - 79
Pobierz artykuł PDF
Синтагматические особенности функционирования русских экспрессивных языковых единиц на материале лексики с положительной эмоциональной оценкой
169, 2019, Strony 81 - 88
Pobierz artykuł PDF
Присчетные существительные: проблемы терминологии и классификации
169, 2019, Strony 89 - 98
Pobierz artykuł PDF
Предложения неприоритетной цели в болгарском языке и их русские параллели
169, 2019, Strony 99 - 110
Pobierz artykuł PDF
Роль процесса актуализации ориентализмов в формировании современного сараевского городского койне
169, 2019, Strony 111 - 120
Pobierz artykuł PDF
Chorwacki przyimek prema w domenie przestrzeni fizycznej i jego polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe
169, 2019, Strony 121 - 135
Pobierz artykuł PDF
Krytyka prób emancypacji śląszczyzny. Płaszczyzna prawno-ustrojowa, społeczno-polityczna i personalna
169, 2019, Strony 137 - 166
Pobierz artykuł PDF
Źródła niepowodzeń współczesnej komunikacji językowej
169, 2019, Strony 167 - 184
Pobierz artykuł PDF