Tom 10 (2009)

Opublikowane: 01-10-2009

„Wrocławskie Studia Politologiczne” to czasopismo ukazujące się od 2001 roku. Numer 10/2009 podejmuje m.in. zagadnienia związane z członkostwem w Unii Europejskiej i Traktatem Konstytucyjnym (analizowane z różnych perspektyw: przez pryzmat poglądów J. Habermasa czy problemów akcesyjnych na Bałkanach), analizuje izraelski i czeski system wyborczy, omawia nowy typ lidera politycznego, jakim jest Silvio Berlusconi. Tom jak zwykle zamykają recenzje najciekawszych publikacji z dziedziny politologii.

Artykuły