• Tom 20 (2016): Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”

Tom 20 (2016): Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”

Artykuły [166]

Strony redakcyjne i spis treści
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 1 - 6
Pobierz artykuł PDF
Już dwudziesty tom „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 7 - 9
Pobierz artykuł PDF
Catherine II: the head of the Orthodox church
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 13 - 39
Pobierz artykuł PDF
Działalność gospodarcza uczestników powstania styczniowego i ich potomków na Syberii
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 41 - 54
Pobierz artykuł PDF
Russian charitable practice as a part of the history of everyday life: On the question of research methods
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 55 - 65
Pobierz artykuł PDF
Polska — Ukraina — Rosja Radziecka, zderzenie strategii bezpieczeństwa regionalnego w latach 1918– 1921
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 67 - 83
Pobierz artykuł PDF
Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 85 - 99
Pobierz artykuł PDF
Zarys działalności Zarządu Obwodowego Związku Patriotów Polskich w Stanisławowie 1945–1946
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 101 - 126
Pobierz artykuł PDF
Spory wokół „ Roku Polski w Rosji” i „ Roku Rosji w Polsce” o związkach kultury z polityką
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 127 - 152
Pobierz artykuł PDF

Miscellanea [167]

Stosunki ukraińsko-białoruskie w ruchu komunistycznym na Polesiu w okresie międzywojennym
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 155 - 166
Pobierz artykuł PDF
Dwa raporty ambasadora Henryka Raabego o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR 1943–1946
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 167 - 178
Pobierz artykuł PDF
„Biblioteka Polsko-Syberyjska”
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 179 - 191
Pobierz artykuł PDF
Nowa białoruska synteza dziejów ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej?
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 193 - 220
Pobierz artykuł PDF
Antoni Łomnicki 1881–1941
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 221 - 230
Pobierz artykuł PDF
Ksiądz dr Władysław Komornicki
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 231 - 266
Pobierz artykuł PDF
„Na wpół kpiarski, na wpół opętany jakąś myślą…” Dziewięć wcieleń Tadeusza Boya-Żeleńskiego
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 267 - 288
Pobierz artykuł PDF
Roman Rencki 1867–1941
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 289 - 295
Pobierz artykuł PDF

Kronika [169]

W służbie Uniwersytetowi i społeczeństwu. Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Krystyna Jakuba Matwijowskiego
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 319 - 325
Pobierz artykuł PDF
Bronisław Piłsudski 1866–1918 — niezwykły brat Marszałka
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 325 - 328
Pobierz artykuł PDF
Obchody 3 maja na Syberii w roku 2016
Dwadzieścia lat „ Wrocławskich Studiów Wschodnich”, Strony 328 - 329
Pobierz artykuł PDF