Tom 21 (2012)

Artykuły

Die Sprachenschutzcharta und ihre Diskussion in Deutschland und in den Niederlanden zwischen Wissenschaft und Politik
21, 2012, Strony 9 - 15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dubbele meervouden bij zelfstandige naamwoorden van Latijnse, Griekse of Italiaanse oorsprong
21, 2012, Strony 17 - 31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Genitief als bepaling van een zelfstandig naamwoord in het Nederlands en in het Pools
21, 2012, Strony 33 - 44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cultuurverschillen in de hantering van beleefdheidsstrategieën in Vlaamse, Nederlandse en Poolse direct mailbrieven
21, 2012, Strony 61 - 77
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Voornamenschat en vernoeming in de doopregisters van de Amsterdamse en Leuvense katholieken in de 19de eeuw
21, 2012, Strony 79 - 86
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Over taal en maatschappij in de achttiende eeuw. Het werk van Meinard Tydeman 1741–1825
21, 2012, Strony 87 - 100
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nominale aanspreekvormen in het achttiende-eeuwse Nederlands op basis toneelstukken uit de 18de eeuw
21, 2012, Strony 101 - 116
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Anton Mrakitsch’ tientalig conversatieboek
21, 2012, Strony 117 - 126
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Het “Beknopt Afrikaans-Nederlands woordenboek met Engelse equivalenten” van A.A.F. Teurlinckx
21, 2012, Strony 127 - 139
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Folklore in de Russische cultuur. Verschillen in defi nitie en perceptie
21, 2012, Strony 143 - 157
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nicoline van der Sijs, Nederlandse woorden wereldwijd, Sdu Uitgevers, Den Haag 2010
21, 2012, Strony 161 - 162
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF