Tom 24

Opublikowane: 08-04-2015

W tomie XXIV niderlandystycznego pisma „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją prof. Stanisława Prędoty i dr. Jacka Karpińskiego (Uniwersytet Wrocławski) znalazło się 10 oryginalnych prac językoznawczych niderlandystów polskich i zagranicznych oraz jedna recenzja. Cor van Bree zajmuje się adpozycjami w języku niderlandzkim. Siegfried Theissen bada częstotliwość występowania niderlandzkich przyimków. Roland Willemyns i Wim Vandenbussche zajmują się tematem dyglosji, diaglosji i języka ‘tussentaal’ we Flandrii Zachodniej. Jan Noordegraaf porusza w swoim artykule kwestie zmian w kolonialnych odmianach języka niderlandzkiego. Katarzyna Tryczyńska analizuje kolokacje w języku prawniczym. Stanisław Prędota zajmuje się niderlandzkimi odpowiednikami polskich przysłów w „Chłopach” W. S. Reymonta. Jacek Karpiński poddaje analizie nazwy niderlandzkich i polskich linii lotniczych. Dieter Stellmacher porusza problem ‘Steenkolenduits’ i trudności w rozróżnieniu języka oraz jego konkretnego użycia. C. Jac Conradie zastanawia się nad tym, co stało się z czasownikami mutatywnymi w języku afrikaans. Tom zawiera również recenzję Stanisława Prędoty z książki autorstwa Ute K. Boonen i Ingeborg Hermes „Niederländische Sprachwissenschaft”, stanowiącej wprowadzenie do językoznawstwa niderlandzkiego.