Tom 27 (2018)

[214]

Strony redakcyjne i spis treści
Strony 1 - 7
Pobierz artykuł PDF
Voorwoord
Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Condities op combineerbaarheid. Het geval van de bepaling van de gesteldheid en de PP
Strony 11 - 20
Pobierz artykuł PDF
Mits wroeginge der conscientien: het voorwaardelijk voorzetsel ‘mits’ al in de zestiende eeuw
Strony 21 - 35
Pobierz artykuł PDF
Benamingen van dieren in de Nederlandse en in de Tsjechische vaste adjectivische vergelijkingen in de spiegel van de geschreven corpora
Strony 37 - 46
Pobierz artykuł PDF
De rol van de Processability Theory van Pienemann in de verwerving van het Nederlands als tweede taal bij Poolse studenten
Strony 47 - 54
Pobierz artykuł PDF
Modificatie, substitutie of uitbreiding? Over de articulatorische karakteristiek en classificatie van uitspraakfouten van leerders van het Nederlands als vreemde taal
Strony 55 - 76
Pobierz artykuł PDF
Vrouwenbeelden en genderrepresentatie in een leergangen Nederlands voor anderstaligen
Strony 77 - 88
Pobierz artykuł PDF
Aanwezigheid van werk van Hugo de Groot in Debrecen
Strony 89 - 115
Pobierz artykuł PDF
Huygens: lost – regained – revised. De literair-historische receptie van Constantijn Huygens in de eerste helft van de 19e eeuw
Strony 117 - 127
Pobierz artykuł PDF
Wat eene moeder lijden kan door Hendrik Conscience in het Pools. Vertaling of adaptatie?
Strony 129 - 139
Pobierz artykuł PDF
Persoonlijke contacten in vooroorlogse receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling
Strony 141 - 154
Pobierz artykuł PDF
De receptie van Madelon Székely-Lulofs in de Hongaarse pers in het interbellum
Strony 155 - 167
Pobierz artykuł PDF
Een vergelijking van De boeren van Władysław Reymont met De vlaschaard van Stijn Streuvels en de receptie van De boeren in Nederland
Strony 169 - 183
Pobierz artykuł PDF
Redakcja wuwr
Errata
Strony
Pobierz artykuł PDF