Tom 27

Opublikowane: 09-03-2018

Kolejny, 27. tom najstarszego w Polsce niderlandystycznego czasopisma naukowego „Neerlandica Wratislaviensia” (lista ERIH Plus) zawiera dwanaście artykułów, które zostały przedstawione podczas kolokwium doktorantów i habilitantów reprezentujących niderlandystyczne środowisko akademickie w Europie Środkowej. Kolokwium to odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w maju 2016 roku. Tematyka tomu jest bardzo obszerna, co sprawia, że nie jest on przeznaczony dla wąskiego grona odbiorców. Wręcz przeciwnie — czytelnik znajdzie tu zarówno teksty językoznawcze (Křížová, Loosen, Pekelder), publikacje skupiające się na metodyce nauki języka niderlandzkiego (Czerwonka-Wajda, Kucfir, Manolova Maciel), jak i prace literaturoznawcze (Engelbrechtová, Paluszek), odsłaniające przed czytelnikiem niderlandzką spuściznę kulturową, której ślady obecne są w całej Europie. W tomie odnajdziemy także teksty przybliżające recepcję ważnych dla historii literatury europejskiej utworów niderlandzkich autorów (Engelbrecht, Lipnicki, Tóth) oraz recenzje najnowszych pozycji bibliograficznych autorstwa polskich znawców kultury i literatury niderlandzkiej (Dynarowicz, Kozak). Lektura 27. tomu „Neerlandica Wratislaviensia” jest fascynującą intelektualną podróżą odkrywającą język, literaturę i kulturę Niskich Krajów.

Artykuły