Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 33

Published 30 listopada 2022

Issue description

Tom XXXIII „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją Stefana Kiedronia jest dedykowany profesorowi Norbertowi Morcińcowi, do dzisiaj aktywnemu naukowo germaniście i niderlandyście, twórcy niderlandystyki polskiej, założycielowi tego czasopisma, w dziewięćdziesięciolecie urodzin. Autorami tekstów (literaturo-, języko- i kulturoznawczych; zgodnie z szerokimi zainteresowaniami naukowymi Jubilata) są Jego przyjaciele i uczniowie z Polski, Flandrii, Holandii, Czech i Niemiec: Andrzej Borowski, Wilken Engelbrecht, Ewa Jarosińska, Irena Barbara Kalla, Jerzy Koch, Agata Kowalska-Szubert, Erik-Jan Kuipers, Karel Porteman, Muriel Waterlot i Jos Wilmots. Tematyka sięga od siedemnastowiecznej recepcji Stanisława Kostki przez dziewiętnastowiecznych braci morawskich w Afryce Południowej, Holocaust w literaturze dla młodzieży, po rozważania o współczesnej narracji i syntezie historii literatury; od kwestii, czy język niderlandzki jest dzisiaj zagrożony, przez leksykografię, składnię, morfologię i translatorykę niderlandzką, po metaforyczne rozważania patronimiczne. Są tu też teksty o twórczości Maartena ‘t Harta (Hans Beelen), o literaturze kongijskiej (Bożena Czarnecka) i o holenderskich protest-songach (Joanna Skubisz). Tom dopełniają wspomnienia Jubilata o początkach swoich badań oraz lista Jego publikacji.