Tom 311 (2010): Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego

Opublikowane: 15-05-2011

Kolejny tom Studiów historycznoprawnych został poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego. Składa się z tekstów zróżnicowanych pod względem tematyki oraz przynależności pokoleniowej autorów. Na uwagę zasługują wspomnieniowe szkice Mariana Ptaka i Piotra Cybulskiego, ukazujące warsztat naukowy Kazimierza Orzechowskiego, artykuł Krystyna Matwijowskiego, kreślący obraz współpracy Profesora z historykami, a także zestawienie jego bibliografii pióra Józefa Koredczuka. Tematyka pozostałych tekstów wiąże się z indywidualnymi zainteresowaniami autorów i dotyka zagadnień historycznoprawnych od antyku po III Rzeczpospolitą

Artykuły

Rafał Wojciechowski, Aleksandra Kaczmarczyk,

Wyrok arbitrażowy z 10 grudnia 1125 roku