• Tom 310 (2009): Studia Historycznoprawne

Tom 310 (2009): Studia Historycznoprawne

III mowa Isajosa O spadku Pyrrosa
Studia Historycznoprawne, Strony 7 - 27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jeszcze o institorze i o actio institoria
Studia Historycznoprawne, Strony 29 - 45
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie wynagrodzenia za zlecenie w ujęciu autora Summae Trecensis oraz Placentinusa i Azona
Studia Historycznoprawne, Strony 47 - 52
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o zagadnieniu wykonalności wyroku arbitrażowego w doktrynie prawnej XII-XIII w.
Studia Historycznoprawne, Strony 53 - 60
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przywilej ziemski Księstwa Oleśnickiego z 1559 r.
Studia Historycznoprawne, Strony 61 - 69
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozwój zakładów dla dzieci głuchoniemych i ociemniałych na Śląsku w okresie od Wiosny Ludów do ustanowienia II Rzeszy Niemieckiej
Studia Historycznoprawne, Strony 71 - 104
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stany szczególne i sądy specjalne w Wielkopolsce w pierwszych latach po I wojnie światowej
Studia Historycznoprawne, Strony 105 - 127
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Delikty nieuczciwej konkurencji w ustawie z 1926 r.
Studia Historycznoprawne, Strony 129 - 149
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r.
Studia Historycznoprawne, Strony 151 - 167
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybór sołtysa i podsołtysa w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 r.
Studia Historycznoprawne, Strony 169 - 179
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dwużeństwo bigamia w kodeksach karnych obowiązujących w Drugiej Rzeczypospolitej
Studia Historycznoprawne, Strony 181 - 195
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pierwsza akcja deportacji wrocławskich Żydów z 25 listopada 1941 r.
Studia Historycznoprawne, Strony 197 - 252
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Najstarsze podręczniki z zakresu prawa cywilnego w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego XIX w.
Studia Historycznoprawne, Strony 253 - 267
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF