Tom 57 (2013)

Artykuły

Drukarstwo warszawskie w latach 1795–1806
Strony 3 - 44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wydawnicze losy twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1830–1914
Strony 45 - 76
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Architektura biblioteczna w latach II Rzeczypospolitej 1918–1939. Problemy funkcji i formy
Strony 77 - 101
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Janusz Dunin: badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej i bibliologii otwartej uczonego
Strony 103 - 112
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O niezrealizowanej antwerpskiej edycji dzieł Szymona Starowolskiego
Strony 113 - 116
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sztycharz i drukarz lwowski Jan Filipowicz w świetle dokumentów archiwalnych
Strony 117 - 138
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Oferta Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie w świetle katalogu z 1910 roku
Strony 139 - 158
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Człowiek książki” — profesor Jerzy Starnawski
Strony 159 - 170
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Dictionnaire encyclopédique du livre, sous la direction de Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer; et la responsabilité scientifique de Pascal Fouché [et al.]; préface de Henri-Jean Martin. T. 1–3 + Index. Paris: Éd. du Cercle de la Librairie 2002–2011, XXXIII, 900; XII, 1074; XII, 1088 p., il., 30 cm, ISBN 2-7654-0841-6; ISBN 2-7654-0910-2; ISBN 978-2-7654-0987-8
Strony 171 - 177
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Acta Poligraphica. Czasopismo naukowe poświęcone poligrafii, 2013, R. 1, wol. 1, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa, 118 s., il. ISSN 2299-9981
Strony 178 - 182
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Iнкунабули першодруки Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: каталог = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis: catalogus / Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека; [уклав Ф. П. Максименко; передмов. Ф. П. Максименко; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь; вступ. стаття М. Ільків-Свидницький, В. Кметь;] — [Вид. 2-ге розшир. та допов. — Львів; ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 122 с., ISBN 978-966-613-888-3
Strony 182 - 186
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Joseph A. Dane, What Is a  Book? The Study of Early Printed Books. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press 2012, XV, 276 s., il., ISBN 978-0-268-02609-7
Strony 186 - 190
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Ian Maclean, Scholarship, Commerce, Religion: The Learned Book in the Age of Confessions, 1560–1630, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press 2012, XIV, 380 s., il., ISBN 978-0-674-06208-5
Strony 190 - 194
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Cenzory Rossijskoj Impierii koniec XVIII–naczało XX wieka. Biobibliograficzeskij sprawocznik, ried. koll. Władimir Rufinowicz FIRSOW et alt., awt. koll. Oleg Jurjewicz ABAKUMOW et alt., Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo „Rossijskaja nacyonalnaja bibliotieka” 2013, 480 s. ISBN 078-5-8192-0442-9 Natalja Gienrichowna PATRUSZEWA, Cenzor w  gosudarstwiennoj sistiemie doriewolucyonnoj Rossii wtoraja połowina XIX–naczało XX wieka, Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo „Siewiernaja zwiezda” 2011, 267 s. ISBN 978-5-905042-23-2
Strony 194 - 203
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Paweł Sowiński, Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu w  1977–1989, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 2011, 367 s.   ISBN 978-83-60580-78-3
Strony 203 - 212
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Zeev Gries, The Book in the Jewish World 1700–1900, Oxford-Portland: The Littman Library of Jewish Civilization 2010, XVII, 251 s. The Littman Library of Jewish Civilization, ISBN 978-1-906764-05-0
Strony 212 - 216
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Karol Estreicher, Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku. Opracował i  wstępem opatrzył Jan Brzeski. Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, XL, 264 s., il. Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, t. 24. ISBN 978- -83-7638-212-8; ISSN 1425-851X
Strony 217 - 223
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fons Largus. The Library: A Source of Inspiration — biblioteka, źródło inspiracji. Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, Instytut Sztuki PAN, 14–17 maja 2012 roku
Strony 225 - 232
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde 1771–1847, pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci. Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, 19–20 listopada 2012
Strony 232 - 236
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O kradzieżach zabytkowych zbiorów oraz tworzeniu internetowych baz proweniencji i  opraw. Seminarium i walne zebranie Consortium of European Research Libraries CERL, Warszawa, 29–30 października 2013
Strony 236 - 243
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Seminarium „Early Modern Print Culture in Central Europe”, Wrocław, 16–17 września 2013
Strony 243 - 246
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego za rok 2012
Strony 246 - 246
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Publikacje nadesłane
Strony 247 - 247
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
wuwr wuwr
Strony redakcyjne i spis treści
Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF