Tom 42 Nr 1 (2020)

Opublikowane: 06-07-2020

Pierwszy numer 42 tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera sześć artykułów problemowych. Większość dotyczy prawnych aspektów karania mowy nienawiści i propagowania ustrojów totalitarnych. W pierwszym tekście (w języku angielskim) Tomasz Sikorski i Urszula Kozłowska (Uniwersytet Szczeciński) opisują warunki życia więźniów w podobozie koncentracyjnym Stutthof w Policach. Kolejne opracowania (w języku polskim) poruszają następującą problematykę: Tomasz Tulejski (Uniwersytet Łódzki) prezentuje ewolucje prawa oporu w teologii politycznej lidera szkockiej reformacji Johna Knoxa; Paweł Malendowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) analizuje wybrane symptomaty antydemokratyzmu w myśli politycznej i aktywności partii radykalnie nacjonalistycznych w Europie na początku XXI wieku; natomiast Michał Urbańczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) prezentuje, jak definiowana jest mowa nienawiści w orzecznictwie sądów polskich w sprawach karnych. Łukasz Machaj (Uniwersytet Wrocławski) w swoim artykule (w języku angielskim) przedstawia na przykładzie sprawy Wisconsin v. Mitchell problem zaostrzenia kary za przestępstwa na tle rasowym. W ostatnim tekście problemowym Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku) na podstawie spraw Nix v. Niemcy oraz Šimunić v. Chorwacja analizuje kwestię postrzegania używania symboli i ideologii nazistowskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Numer zawiera także bibliografię tekstów, które ukazały się na łamach czasopisma w latach 2008–2019 (tomy 30–41).