Tom 154 (2011)

Artykuły

Литературная классика и белорусский контекст: аспекты взаи- модействий
154, 2011, Strony 7 - 19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Декадентські мотиви в українському романі fin de siècle: Агатангел Кримський та Михайло Яцків
154, 2011, Strony 21 - 34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Специфика и особенности русских эротических загадок
154, 2011, Strony 35 - 50
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obecny Nieobecny. Polska recepcja dramatów Dušana Kovačevicia
154, 2011, Strony 51 - 62
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nomadyczne kobiety Mirka Kovača. Na przykładzie powieści "Malvina", "Drzwi żywota" i "Krystaliczna sieć"
154, 2011, Strony 63 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ile jest "Oniegina" w "Onieginie"? Libretto opery Piotra Czajkowskiego a tekst poematu Aleksandra Puszkina
154, 2011, Strony 73 - 85
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja sfery wpływów w analizie celownika
154, 2011, Strony 87 - 99
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna
154, 2011, Strony 101 - 120
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ukraińska terminologia informatyczna: stan, problemy, zapożyczenia
154, 2011, Strony 121 - 132
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka tożsamości narodowej w czeskich apologiach języka ojczystego końca XVIII wieku
154, 2011, Strony 133 - 147
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dyrektywne akty mowy — klasyfikacja ze względu na siłę zobowiązania do ich realizacji
154, 2011, Strony 149 - 158
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Засоби досягнення адекватності в перекладі міжурядових польсько-укра- їнських угод
154, 2011, Strony 159 - 171
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Русская и польская эмоционально-оценочная фразеология опыт прагмалингвистического исследования
154, 2011, Strony 173 - 182
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF