Tom 152 (2010)

Artykuły

Od alegorii do eschatologii w utworze Jana Karafi ata Broučci: Pro male i velke děti
152, 2010, Strony 15 - 26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„La donna e mobile”. „Dziwne” bohaterki w
152, 2010, Strony 27 - 34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Український і польський сюрреалізм: національна специфіка у наднаціональному контексті
152, 2010, Strony 35 - 42
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dekadentni erotismus a vražda. Obraz fatalni ženy v romanu Miroslava Krleži
152, 2010, Strony 43 - 52
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zbliżenia – literatura obozowa jako wspolna spuścizna Rosjan i Polaków
152, 2010, Strony 53 - 66
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Телесность в рассказах Людмилы Улицкой
152, 2010, Strony 67 - 79
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Інтертекстуальність роману Писар Західних Воріт Притулку Галини Пагутяк
152, 2010, Strony 81 - 87
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Специфіка реалізації жіночої суб’єктивності в поезії Маріанни Кіяновської на матеріалі збірки Книга Адама
152, 2010, Strony 89 - 97
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niektore kontrastne prvky v segmentalnej rovine vokalickych systemov slovenčiny, češtiny a poľštiny
152, 2010, Strony 99 - 113
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Surżyk” po polsku – pokonywanie bariery lingwoetnicznej w przekładzie powieści
152, 2010, Strony 115 - 120
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Проблематика описового і зіставного вивчення польської та української й російської мов
152, 2010, Strony 121 - 129
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Informatyka, ukraińska rzeczywistość IT, ukraińskie słownictwo komputerowe
152, 2010, Strony 131 - 141
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje

Вида Гудонене, "Психология личности в русской прозе и поэзии", Вильнюс 2006
152, 2010, Strony 143 - 145
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Michaela Hashemi, "Karel Račin – nedoceněny barokni autor", Brno 2005
152, 2010, Strony 146 - 147
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Libor Martinek, "Polska poezie českeho Těšinska po roce 1920", Opava: Slezska univerzita v Opavě 2006
152, 2010, Strony 147 - 150
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Drahomira Vlašinova, Ludmila Hořka. „Hořky život – hořke jmeno”. Portret spisovatelky "Ludmily Hořke", Opava: Matice slezska 2008
152, 2010, Strony 150 - 152
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jaroslav Lipowski, "Ewolucja nazwisk południowej części Śląska Cieszyńskiego w czasach austriackich. Analiza słowotworczo-statystyczna i graficzna", Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008
152, 2010, Strony 152 - 153
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ljiljana Šarić, Wiebke Wittschen, "Rječnik sinonima hrvatskoga jezika", Zagreb 2008: Naklada Jesenski i Turk
152, 2010, Strony 153 - 155
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jolanta Tambor, "Mowa Gornoślązakow oraz ich świadomość językowa i etniczna", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006
152, 2010, Strony 155 - 158
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF