Tom 162 (2016)

Artykuły

Bałkański tygiel kultur i konfesji w dziewiętnastowiecznych relacjach polskich podróżników
162, 2016, Strony 7 - 24
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między narodami, między kulturami, między językami, między gatunkami. Bory Ćosicia Dnevnik apatrida
162, 2016, Strony 25 - 37
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bułgarzy „dotykają” historii — rola przeszłości historycznej w bułgarskim odrodzeniu narodowym
162, 2016, Strony 39 - 48
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zapiski Ahmeda ibn Fadlana i Pogrzeb Rusa w Bułgarze Henryka Siemiradzkiego
162, 2016, Strony 49 - 58
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Значение внутренней формы слова при форми- ровании эмотивной оценочности русской субстандартной лексики и фразеологии
162, 2016, Strony 59 - 68
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Культурная специфика в русском языке — типы, явления, восприятие
162, 2016, Strony 69 - 79
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Місце українських сакронімів у національній онімійній системі
162, 2016, Strony 81 - 90
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fora i blogi informatyczne w świetle wybranych zagadnień składni języka ukraińskiego. „Ja” a komunikacja internetowa
162, 2016, Strony 91 - 102
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego
162, 2016, Strony 103 - 110
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rosyjskie nazwy realiów w ujęciu leksykograficzno-przekładowym
162, 2016, Strony 111 - 122
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Intonacja w litewskim języku mówionym: właściwości ekspresji ogólnej i indywidualnej
162, 2016, Strony 123 - 137
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF