Tom 177 (2023): Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 15. Zaraza

Opublikowane: 30-12-2022

Najnowszy, 177 numer czasopisma „Slavica Wratislaviensia” (2023), zatytułowany „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zaraza” zawiera 29 artykułów, których autorami są slawiści afiliowani w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich (w Chorwacji, Czechach, Słowacji, Serbii, Słowenii). Artykuły tomu składają się wielowątkową refleksję nad dosłownie i metaforycznie rozumianą zarazą, nad literackimi i kulturowymi przedstawieniami pandemii, epidemii, choroby. Zastosowane przez badaczy strategie interpretacji wybranych tekstów literackich pozwoliły pokazać zarazę jako czynnik diagnozujący kondycję ludzką, weryfikujący wiedzę o naturze człowieka i jego miejscu w świecie. 

Pełny numer

PDF

Artykuły