Tom 18 (2014)

Artykuły [166]

Strony redakcyjne i spis treści
18, 2014, Strony 1 - 6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Taras Szewczenko wśród polskich zesłańców w guberni orenburskiej
18, 2014, Strony 9 - 23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polscy badacze przeszłości Ukrainy w pierwszej połowie XIX wieku
18, 2014, Strony 25 - 48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polscy orientaliści pochodzący z Białorusi w Cesarstwie Rosyjskim XIX–początek XX wieku. Próba portretu zbiorowego
18, 2014, Strony 49 - 59
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fenomen parafii katolickiej na Syberii na przełomie XIX i XX wieku jako lokalnej mikrowspólnoty
18, 2014, Strony 61 - 73
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polska i Finlandia w Imperium Rosyjskim: różne drogi do niepodległości w XIX i na początku XX wieku
18, 2014, Strony 75 - 89
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Lwowskie lata Władysława Konopczyńskiego
18, 2014, Strony 91 - 102
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Środowisko lokalne, życie codzienne, przemiany kulturowe rejon ostrowiecki obwodu grodzieńskiego
18, 2014, Strony 103 - 116
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Надзор государственной полиции Второй Речи Посполитой за общественно-политической жизнью украинцев Восточной Галиции в межвоенный период
18, 2014, Strony 117 - 137
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między polską państwowością, rosyjską tradycją i białoruską ludnością: Kościół prawosławny na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej
18, 2014, Strony 139 - 165
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Związek Nauczycielstwa Polskiego i nauczycielstwo województwa lubelskiego w wyborach parlamentarnych 1938 roku w świetle archiwaliów
18, 2014, Strony 167 - 181
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF