Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

"Kształcenie Językowe" ma profil językoznawczo-dydaktyczny. Publikowane są prace poświęcone różnym aspektom języka i dydaktyki języka: posługiwanie się językiem, mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, ortografia, gatunki językowe, literackie i nieliterackie, i występujące w nich zjawiska foniczne, leksykalne, składniowe, nowe kierunki i metody w językoznawstwie, styl, zróżnicowanie stylistyczne, stylizacje, stylistyka, retoryka, pragmatyka mowy, etyka mówienia, słowo w tekstach kultury, analizy i interpretacje utworów literackich pod kątem języka i stylu, słowniki języka polskiego.

ISSN: 1642-5782

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 19

Published 29 grudnia 2021