• Tom 15 (2013): Przyszłość w kulturze

Tom 15 (2013): Przyszłość w kulturze

Wprowadzenie
Przyszłość w kulturze, Strony 11 - 12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O przyszłości między wizją a zaangażowaniem
Przyszłość w kulturze, Strony 13 - 17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wskrzeszanie kultury. Nowy brewiarz humanisty
Przyszłość w kulturze, Strony 21 - 38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Wyzwanie rzucone czasowi”. Troska, odpowiedzialność, tożsamość
Przyszłość w kulturze, Strony 39 - 52
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przyszłość dyskursu a pamięć kulturowa
Przyszłość w kulturze, Strony 53 - 62
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kultura jako zorientowane na przyszłość wyzwanie rzucone teraźniejszości. O roli przyszłości w myśleniu o kulturze
Przyszłość w kulturze, Strony 63 - 78
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy nauki humanistyczne mogą sprawnie i wydajnie performować?
Przyszłość w kulturze, Strony 79 - 92
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zaangażowanie i przyszłość w humanistyce nieantropocentrycznej
Przyszłość w kulturze, Strony 93 - 102
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przeszłość jako przyszłość. Anamnetyka Sebalda
Przyszłość w kulturze, Strony 105 - 120
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przyszłość przeszłości i przeszłość przyszłości. Metrologiczne wzorce wartości pieniądza
Przyszłość w kulturze, Strony 121 - 134
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O przyszłości w przeszłości. Perspektywa eschatologiczna w literaturze staropolskiej
Przyszłość w kulturze, Strony 135 - 147
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„O, my umiemy czekać…” — projekt czeskiego odrodzenia narodowego w tetralogii Vladimíra Macury Ten, který bude (Ten, który będzie)
Przyszłość w kulturze, Strony 149 - 160
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O zakotwiczeniu krajobrazu w kulturze
Przyszłość w kulturze, Strony 161 - 169
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O przyszłości „Trasy Don Kichota” i krajobrazu mancyjskiego
Przyszłość w kulturze, Strony 171 - 185
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dynamiczny model kultury futuryzmu ukraińskiego: „przyszłość teraźniejszości” w manifestografi i Mychajla Semenki
Przyszłość w kulturze, Strony 187 - 195
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Awangarda — wizja przyszłości czy jej złudzenie? Czyli dlaczego sztuka europejska zrezygnowała z awangardy
Przyszłość w kulturze, Strony 197 - 201
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kultura ukraińska w posttotalitarnym społeczeństwie
Przyszłość w kulturze, Strony 203 - 209
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prędkość kultury i prędkość techniki
Przyszłość w kulturze, Strony 213 - 220
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cyborg już nie działa. Kilka uwag o przyszłości kategorii „gender”
Przyszłość w kulturze, Strony 221 - 235
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O pewnej koncepcji „rasy przyszłości”
Przyszłość w kulturze, Strony 237 - 246
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Současné subkultury jako možné alternativy při hledání strategií k utváření personální identity
Przyszłość w kulturze, Strony 247 - 256
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konstrukcja przyszłości w popularnych poradnikach psychologicznych (typu self-help)
Przyszłość w kulturze, Strony 257 - 269
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Estetyka i etyka performansów ORLAN jako odpowiedź na idealizację ciała w kulturze przyszłości
Przyszłość w kulturze, Strony 271 - 279
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dziwne dni — wizje przyszłości w kinie współczesnym
Przyszłość w kulturze, Strony 281 - 290
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Świat wartości i prognozy
Przyszłość w kulturze, Strony 293 - 298
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Co nam się nie sprawdziło? Perspektywy przemian stylu życia w Polsce. Krytyka wcześniejszych założeń
Przyszłość w kulturze, Strony 299 - 308
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Program badawczy Lubin II. Załącznik 1
Przyszłość w kulturze, Strony 309 - 310
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koniec wirtualności — metody cyfrowe
Przyszłość w kulturze, Strony 313 - 340
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamięć o utopii. Carycyno między przeciągającą się budową i force majeure
Przyszłość w kulturze, Strony 341 - 348
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityka kulturalna i jej przyszłość. Glosa do debaty
Przyszłość w kulturze, Strony 351 - 359
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Od event do cultivare
Przyszłość w kulturze, Strony 359 - 362
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityka kulturalna a przyszłość w kulturze. Między uzurpacją a bezradnością
Przyszłość w kulturze, Strony 362 - 365
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wytwarzanie, inicjowanie i animowanie kultury za nic, po nic i bez powodu
Przyszłość w kulturze, Strony 365 - 367
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nie tylko o domach kultury
Przyszłość w kulturze, Strony 367 - 369
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Spotkanie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim
Przyszłość w kulturze, Strony 369 - 379
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Nadzieja radykalna, czyli postawa apofatyczna w życiu codziennym
Przyszłość w kulturze, Strony 383 - 389
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Co się stało z przyszłością Rosji. Analizy kulturowe, socjologiczne i ekonomiczne
Przyszłość w kulturze, Strony 389 - 394
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Co dalej z książką?
Przyszłość w kulturze, Strony 394 - 397
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Wokół obrazowości mitu w psychoanalizie
Przyszłość w kulturze, Strony 397 - 408
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Latour i Heidegger. Dyskusja o frapujących powinowactwach i niezacieralnych różnicach
Przyszłość w kulturze, Strony 408 - 415
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF